Styrelsen

Här är de. De som styr ”skeppet” BBI över ”föränderlighetens hav. De har djup kompetens och lång erfarenhet från näringsliv, högre utbildning och forskningsmiljöer, och de har valt att lägga sitt engagemang i vår startup-verkstad och i näringslivets utveckling i vår region.

Samuel Henningsson

VD Netport Science Park (Ordförande)

Henric Johnson

Prorektor Blekinge Tekniska Högskola

Karin Petermann

HR-Chef ABB

Peter Thorman

VD Qvantel

Marie Björck

VD Bizznet

Stefan Östholm

Verksamhetschef KK-Stiftelsen

Paul Jarnehäll

Platschef ÅF-Industry

Anna-Lena Cederström

Regiondirektör Region Blekinge (Adjungerad)