Sponsorer & samarbetspartners

Vi är väldigt glada och tacksamma över alla de organisationer och aktörer som väljer att samarbeta med oss och stödja vår verksamhet på olika sätt, med finansiella medel, kompetens och erfarenhet, men också genom att investera tid och kapital i många av våra företag. I vår region kommer stödet från såväl offentliga som privata aktörer, det ska vi vara stolta över. Vi kan också vara stolta över att vi når upp till de mål som finns inom ramen för det nationella inkubatorsprogramet och därmed är en av de 20 inkubatorer i landet som beviljas finansiellt stöd på nationell nivå.