Projekt: Unga Ekar

Posted · Add Comment

Unga-Ekar-Logo”Tillsammans stödjer vi unga entreprenörer i Blekinge”

Se filmen om Unga Ekar

Läs artikel om King Pancakes

Läs artikel om Vision on water

 

Unga Ekar är ett regionalt initiativ för unga entreprenörer för att motverka ungdomsarbetslöshet. Initiativet startades av BBI´s VD Anders Cronholm på BBI-dagen 2013. Istället för att spendera ytterligare tid att prata om möjliga lösningar är det nu dags att kavla upp ärmarna och agera mer konkret för att förbättra de ungas situation i Blekinge! Om tillräckligt många är beredda att ge motsvarande en dagslön (eller mer) för att skapa en bättre situation för dagens och framtidens unga i Blekinge kan vi göra skillnad på riktigt!

 

Hur kan du vara med?

 1. Skicka namn och belopp du vill skänka (minimum är 1000sek) till ungaekar@b-b-i.se så får du information om hur du betalar in ditt bidrag samt får en PIN och ditt namn på Unga Ekars hemsida. Alla pengar går oavkortat till unga entreprenörer.
 2. Krigskassa i Blekinge administrerar och utvärderar unga entreprenörer för att avgöra vem som får del av bidraget för att kunna starta igång sitt företag.
 3. BBI kommer att ställa upp med rådgivning och nätverk till alla företag som tar del av medel från Unga Ekar.

 

King-Pancakes-Children

 

Följande krav ställs på de unga entreprenörer som får del av medlen

 • Entreprenörerna ska vara verksamma i Blekinge men gärna ha internationell marknadspotential.
 • Ägarna/grundarna i de bolag som blir aktuella är under 26 år och har ambitionen att bygga lönsamma företag med säte i Blekinge.
 • Bidragen är branschoberoende och sker inte i form av ägande utan som ett rent kapitaltillskott för att kunna starta igång eller växa en verksamhet.

 

Målsättning

Minst 500 personer som bidrar med allt ifrån 1000 till 25000 kr var. Med dessa medel kommer vi kunna göra skillnad för Blekinges ungdomar!

 

Följande krav ställs på de unga entreprenörer som får stöd:

 • Entreprenörerna ska vara verksamma i Blekinge men gärna ha internationell marknadspotential.
 • Ägarna/grundarna i de bolag som blir aktuella är under 26 år och har ambitionen att bygga lönsamma företag med säte i Blekinge.
 • Bidragen är branschoberoende och sker inte i form av ägande utan som ett rent kapitaltillskott för att kunna starta igång eller växa en verksamhet.

 

Vision-on-water

 

Vi har beviljats stöd från Unga Ekar:

 • King Pancakes (2014)
 • Vision on Water (2014)
 • DidWe (2014)

 

Vi som stödjer Unga Ekar

Ann Hall, Carina Augustsson, Therese Wolff, Magnus Olsson, Charlott Clementz, Johan Toresson, Lena Vogelius, Marie Björk, Hans Hedman, Christian Malmström, Bengt Norman, Elisabeth Landen, Per Mattson, Samuel Henningsson, Mats Löfdahl, Mikael Kluge, Ted Karlberg, Helen Allevang, Peter Jensen, Eva-Lotta Gustafsson, Anders Nilsson, Martin Åkesson, Malin Wendel, Klas Wallström, Sebastian Sjöström, Malin Löwenadler, Anna Nyström, Anna Löwendler, Mikael Fransson, Stefan Malmström, Michael Söderlund, Lena Hedman, Ola Söderdahl, Malin Söderdahl, Liliann Bjerström, Lidén, Eva Bergman Ottosson, Tobias Larsson, Magnus von Schenck, Malin Faraasen, Björn Löwenadler, Petra Charlotte Arrenäs, Catarina Borgqvist, Margareta Vågman, Kertin Nensen, Lars Löwenadler, Jenny Strömberg, Henrik Kördel, Kerstin Linnan, Ingolf Karlsson, Ingrid Augustinsson Svennergren, Ingemar Bergstrand, Linda Åkesson, Magnus Forsbrand, Mats Lindbom, Katarina Skantze Mansnérus, Susann Svan, Pelle Stahl, Marcus Cato.