Nytt stöd till Blekinges företag att utveckla energieffektiva affärsidéer

Posted · Add Comment

Energimyndigheten satsar årligen 160 miljoner kronor till att stötta kommersialisering av innovationer med stor potential att ställa om energisystemet. För första gången görs nu en finansierad kraftsamling med innovationsmiljöer runt om i Sverige med syftet att innovationer ska nå marknaden. Blekinge Business Incubator, Netport Science Park och Blue Science Park har gått in som samarbetspartners i satsningen.

Satsningen startar som pilot på ett år med ytterligare två år som förlängning fram till och med 2020. Samarbetet ska leda till fler lösningar med energirelevans på marknaden genom ökad kapital-försörjning och konkret affärsutveckling samt insatser av relevans för bolagen. Man vill även bygga en metodik för lärande, utveckling och uppföljning tillsammans med innovationsmiljöerna som leder till ökad samverkan och fokus på energi och klimatfrågor.

– Vi kommer att erbjuda utbildningsinsatser i bland annat innovationsmetodik och kommersialisering, affärsutveckling och koordinering i utvecklingsarbetet, support med att söka finansiellt stöd och investering samt matchning mellan företagens idéer och de personella och finansiella resurser som krävs för att få ut idéerna på marknaden, säger Anna Nyström affärsutvecklare på Blekinge Business Incubator och projektledare för innovationsmiljöernas arbete i projektet.

Under hela projektperioden stödjer Energimyndigheten samarbetet med ekonomiska medel. Löpande stöttar de även bolag med finansiellt stöd för utveckling och kommersialisering av innovationer. Stödet kan sökas direkt av startups, företag och forskningsprojekt. Innovationsmiljöerna i sin tur bidrar med sin kompetens och med sin närhet till det lokala och regionala näringslivet.

– Vi ser att små företag behöver lokal och regional förankring för att kunna utvecklas och snabbt nå marknad. Därför tror vi att samarbetet med innovationsmiljöerna runt om i landet kommer leda till ett ökat antal energiinnovationer på marknaden. Innovationer som i sin tur kan bidra till att påskynda omställningen till ett hållbart energisystem, menar Sasan Shaba, affärsutvecklare på Energimyndighetens avdelning för affärsutveckling och enheten för kommersialisering och företagande.

Projektet riktar sig till:

  • Företag som vill utvecklas inom hållbarhet och energieffektivisering
  • Entreprenörer som vill utveckla en ny affärsidé inom energieffektivisering
  • Studenter och entreprenörer som vill validera ett studentprojekt/en affärsidé eller bemanna ett affärsutvecklingsprojekt i ett företag
  • Forskare som vill utveckla eller kommersialisera ett projekt inom energieffektivisering 

Parterna har höga förhoppningar att åstadkomma något extraordinärt.
Läs mer om det stöd som erbjuds här >>