Gå styrelseutbildning med BBI och StyrelseAkademin!

Posted · Add Comment

Ge dig själv en kvalitetsstämpel. Bli en certifierad styrelseledamot.

Förra årets styrelseutbildning som togs fram i samarbete mellan BBI och StyrelseAkademin blev en succé, i november 2018 erbjuder vi kursen igen.

Kursen vänder sig till dig som:
Vill känna dig mer mogen för att åta dig ett styrelseuppdrag eller tryggare i din roll som ägare, styrelseledamot eller vd. Vi välkomnar även dig som vill påbörja en styrelsekarriär och behöver förstå hur styrelsearbetet fungerar i ditt yrke.

En professionell styrelse har en avgörande betydelse för ett bolags utveckling. Detta gäller alla typer av företag, oavsett bransch och storlek. Nu börjar dessutom olika slags organisationer tillämpa liknande styrning som företagen.

StyrelseAkademin och BBI erbjuder därför en utbildning för dig som vill fördjupa och bredda dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete, så att du på ett professionellt sätt ska kunna bidra till ökad konkurrenskraft och värdetillväxt.

Utbildningen är uppdelad i fyra block som täcker det mesta du behöver veta om bolagsstyrning, hur du får rätt bemanning i styrelsen och hur styrelsens kontrolluppgift inte får gå ut över de framåtriktade och centrala strategiska frågorna. Utöver rätt styrning, rätt bemanning och rätt inriktning finns ett mer praktiskt avsnitt om rätt arbetssätt som också tar upp ansvarsfrågorna. Undervisningen bedrivs i seminarieform och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte, såväl med kurskamrater som med erfarna lärare.

Om du önskar kan du avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademins certifikat i grundläggande styrelsearbete – ett verkligt meriterande certifikat.

  • Rätt styrning – Bolagsstyrning, Ägarnas roll, Styrande dokument
  • Rätt bemanning – Valberedningen, Styrelsen
  • Rätt inriktning – Strategiuppgiften, Företagets samhällsansvar, Kontrolluppgiften, Vd-uppgiften, Informationsuppgiften.
  • Rätt arbetssätt – Styrelsens arbetsformer, Styrelsens ansvar, Utvärdering av styrelsen

Efter avslutad utbildning finns det goda möjligheter att bidra till ett företags utveckling genom att ingå i en advisory board eller nyetablerad styrelse i något av de nystartade företag som ryms inom BBI´s verksamhet.

Välrenommerade Göran Sjöholm, med mångårig erfarenhet i rollen som chef och ordförande i stora och små bolag samt ackrediterad utbildare i styrelsearbete och bolagsstyrning, håller i utbildningen.

Kurstillfällen: 9 november och 30 november 2018

Plats: Blekinge Business Incubator, Campus Gräsvik 2, Karlskrona

Kursavgift: Då denna kurs är speciellt anordnad i samverkan mellan StyrelseAkademin BBI och Synergize AB erbjuds den till reducerat pris. 9500 kr exkl. moms

Anmälan till: carina@synergize.se eller carina@b-b-i.se