Ett flertal studier och rapporter påvisat ett samband mellan hållbart arbete och högre vinstmarginaler. Nu kan företag i Blekinge göra verklighet av sina idéer kring energieffektivitet med stöd från Blekinge Business Incubator, Netport Science Park, Blue Science Park och Energimyndigheten. Här kan du läsa mer om hur. Hör gärna av dig så berättar vi mer och lyssnar till dina tankar och idéer.

Mvh
Anders Cronholm, VD, Blekinge Business Incubator
070-821 72 72, anders@b-b-i.se


Aktuella utlysningar från Energimyndigheten:

(Klicka på länkarna här eller läs mer utförlig information om dessa utlysningar längst ner på denna sidan.)

Deadline: 26/11 12:00
Vi söker företag med energiinnovationer som vill etablera sig på den Amerikanaks marknaden för deltagande på Cleanteck Hub i New York med start 23/1 2019.

Deadline: 26/11 12:00
Presentera din energiinnovation på Cleantech Forum i San Fransisco och pitcha för investerare 28–30/1 2019


125 miljoner till innovation och affärsutveckling inom energieffektivisering

På uppdrag av regeringen arbetar Energimyndigheten för ett hållbart, tryggt och konkurrenskraftigt energisystem som dessutom har låg negativ påverkan på hälsa, miljö samt klimat. Energimyndigheten vill fånga upp idéer och kompetens i svenska företag och tillföra finansiellt stöd för utvecklingsarbete och genomförande. Nyligen utlyste de ett program som pågår fram till och med 2020 och omfattar 125 miljoner kronor. På sikt hoppas man att utvecklingsinsatserna ska bidra till de nationella energi- och klimatmålen.

Erbjudande till Blekinges företag

För att främja utveckling inom energieffektivitet och hållbarhet i Blekinge, öka antalet nystartade företag i regionen samt säkerställa att en del av det finansiella stöd som delas ut ska landa i utvecklingsprojekt i Blekinges näringsliv, har ett samarbetsprojekt inletts mellan Blekinge Business incubator, Netport Science Park och Blue Science Park. Projektet är delvis finansierat av Energimyndigheten. Med tydliga aktiviteter och mål samt ett väl upparbetat samarbete har parterna höga förhoppningar att åstadkomma något extraordinärt.

Grundtanken är att identifiera affärsidéer med affärspotential alternativt ett eller flera problemområden hos länets företag, studenter eller forskare. Problemställningar i företag kan lösas i samarbete med studenter, forskare eller i tvärdisciplinära möten. Affärsidéer som inte ligger i linje med ett bolags nuvarande kärnverksamhet, fokusområde eller strategi kan utvecklas i ett nytt bolag. Projektet rymmer stor frihet, både produkter/tjänster och beteendeförändringar som sparar energi är intressanta.


Vi vänder oss till:

 • Företag som vill utvecklas inom hållbarhet och energieffektivisering
 • Entreprenörer som vill utveckla en ny affärsidé inom energi och hållbarhet
 • Studenter som vill validera ett studentprojekt/en affärsidé eller bemanna och arbeta fram ett affärsutvecklingsprojekt i ett företag
 • Forskare som vill utveckla eller kommersialisera ett projekt inom energieffektivisering 


Mål och aktiviteter

INNOVATIONSTÄVLINGAR: Studenter och potentiella entreprenörer får hjälp att utveckla och pitcha sina idéer inför en jury med representanter från Blekinges näringsliv.

 • MÅL: Minst 15 affärsidéer tävlar i Innovationstävling under projektperioden. Minst 6 av dessa utvecklar och marknadstestar sin idé inom BBI Startup program.
 • AKTIVITETER: 1–2 ggr/år utlyser BBI tävlingar med fokus på effektivisering och omställning inom energiområdet.


INNOVATIONSMETODIK OCH ANSÖKANSSTÖD TILL NÄRINGSLIVET: Program i innovationsmetodik – Lean startup

 • MÅL: Minst 18 deltagande företag och minst 9 finansieringsansökningar inlämnade till Energimyndigheten.
 • AKTIVITETER: Näringslivet bjuds in att delta i program (3–6 mån) innehållande verktyg och metoder för att snabbt arbeta fram nya affärsprocesser. 1–2 starter per år under projekttiden. 6–10 deltagande företag/ program. Stöd i arbetet med ansökningar till Energimyndighetens utlysningar


AFFÄRSRÅDGIVNING OCH ANSÖKANSSTÖD TILL NÄRINGSLIVET: Nya startups med energibolag som kravställare.

 • MÅL: Minst 12 bolagsstarter baserade på bolags problemställande samt minst 9 finansieringsansökningar inlämnade till Energimyndigheten.
 • AKTIVITETER: Inventering av idéer och intresse. Löpande utvecklingsstarter under hela projektperioden. Stöd i arbetet med ansökningar till Energimyndighetens utlysningar därefter möjlighet till affärsrådgivning under utvecklingsprocessen.

SAMVERKAN NÄRINGSLIV-LÄROSÄTE: Utveckla innovationer inom IoT och IT-säkerhet

 • MÅL: Etablera minst 5 samarbeten mellan bolag från våra Science Parks och lärosäte.
 • AKTIVITETER: Seminarier, workshops, nätverksträffar under planering.

 

SAMVERKAN NÄRINGSLIV-SPELBOLAG: Utveckla innovationer inom IoT och IT-säkerhet

 • MÅL: Arrangera minst 6 tvärdisciplinära event under projektperioden.
 • AKTIVITETER: Korsbefrukta bolag inom energisektorn med spelbolagen.


FORSKNING: Etablera ett starkt innovationsklimat inom Energi och IT-säkerhet

 • MÅL: 2 större forskningsansökningar under projektperioden.
 • AKTIVITETER: Under planering i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola.

 

AKTUELLA UTLYSNINGAR FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN

Vi har nu öppnat upp vårt erbjudande och ansökan till Cleantech Hub New York med start i januari. Se nedan
Vi har även öppnat upp vårt erbjudande och ansökan till att delta i Cleantech Forum San Francisco.

Har ni ett bolag i ert nätverk eller i er portfölj som har en påtaglig effekt på energisystemet och som är intresserade av att etablera sig på den Amerikanska marknaden? Om ja, skicka detta till dem.

 

Cleantech Hub NY

Energimyndigheten söker företag med energiinnovationer till vår nya Cleantech Hub i New York. Syftet med Cleantech Hub New York är att genom ett långsiktigt främjandearbete, hjälpa till att sprida svenska energiinnovationer & etablera dem på den Amerikanska marknaden. Nu har företag med energiinnovationer möjlighet att ansöka om deltagande i satsningen Cleantech Hub NY. Fyra företag kommer genom deltagande i hubben att erbjudas ökad exponering mot internationella kunder, investerare och partners för att etablera sig i USA.

Erbjudande:

100 000kr för respektive utvald bolag (Nytt för denna Cleantech Hub).

Kontorsplats på Gateway i samarbete med Svensk-Amerikanska Handelskammaren (SACCNY) i centrala Manhattan i ett år (Nytt för denna Cleantech Hub)

Tillgång till en affärsutvecklare specialiserad på den Amerikanska marknaden som kan bistå er med stöd för etablering.

Tillgång till Gateways nätverk och även affärsutvecklarens nätverk

Möjlighet till deltagande och introduktion för investerarträffar/investerare

 

Datum: Med start 23/1 2019 på Gateway NY (Första resa till antagna bolag där vi introducerar er till Gateway och ert nya kontor sedan vidare till Cleantech Forum i San Francisco)

Anmälan: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/vi-soker-foretag-med-energiinnovationer-till-var-cleantech-hub-i-new-york/

Deadline: 26/11 12:00

 

Cleantech Forum San Fransisco

Cleantech Forum San Francisco är en mötesplats för investerare från Silicon Valley.

De antagna innovationsbolagen får möjlighet att pitcha för investerarna under forumet samt att få skräddarsydda möten med investerare och potentiella kunder.

Energimyndigheten söker svenska innovationsbolag som är intresserade av att lansera sina energiinnovationer på Cleantech Forum i San Fancisco 28–30 januari 2019

 

Erbjudande: Pitcha för investerare

Deltagande i Cleantech Forum San Francisco (Energimyndigheten bekostar deltagandet som motsvarar 25 000)kr

Datum: 28-30/1 2019

Anmälan: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/presentera-din-energiinnovation-pa-cleantech-forum-i-san-fransisco/

Deadline: 26/11 12:00

 

Varmt välkomna med er ansökan!