Det finns studier som visar ett samband mellan hållbart arbete och högre vinstmarginaler. Nu kan företag i Blekinge göra verklighet av sina idéer kring energieffektivitet med stöd från Blekinge Business Incubator, Netport Science Park, Blue Science Park och Energimyndigheten. Här kan du läsa mer om hur. Hör gärna av dig så berättar vi mer och lyssnar till dina tankar och idéer.

Mvh
Anders Cronholm, VD, Blekinge Business Incubator
070-821 72 72, anders@b-b-i.se


Finansiellt stöd till innovation och affärsutveckling inom energieffektivisering

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stötta små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning. Detta görs genom utlysning av olika program.

Syftet med Energimyndighetens arbete inom är att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi och öka andelen förnybar energi samt främja energieffektivitetet i företagen. På sikt hoppas man att utvecklingsinsatserna ska bidra till de nationella energi- och klimatmålen.

Energieffektivisering i små och medelstora företag ska främjas inom alla branscher. Detta sker dels genom ekonomiskt stöd till företag, dels genom att bilda nätverk och underlätta erfarenhetsutbyte och informationsspridning.

Erbjudande till Blekinges företag

För att främja utveckling inom energieffektivitet och hållbarhet i Blekinge samt öka antalet nystartade företag i regionen, har ett samarbetsprojekt inletts mellan Blekinge Business Incubator, Netport Science Park och Blue Science Park. Projektet finansieras delvis av Energimyndigheten. Med tydliga aktiviteter och mål samt ett väl upparbetat samarbete har parterna höga förhoppningar att åstadkomma något extraordinärt.

Grundtanken är att identifiera affärsidéer med affärspotential alternativt ett eller flera problemområden hos länets företag, forskare och studenter. Problemställningar i företag kan lösas i samarbete med studenter, forskare eller i tvärdisciplinära möten. Affärsidéer som inte ligger i linje med ett bolags nuvarande kärnverksamhet, fokusområde eller strategi kan utvecklas i ett nytt bolag. Projektet rymmer stor frihet, både produkter/tjänster och beteendeförändringar som sparar energi är intressanta.


Vi vänder oss till:

 • Företag som vill utvecklas inom hållbarhet och energieffektivisering
 • Entreprenörer som vill utveckla en ny affärsidé inom energi och hållbarhet
 • Studenter som vill validera ett studentprojekt/en affärsidé eller bemanna och arbeta fram ett affärsutvecklingsprojekt i ett företag
 • Forskare som vill utveckla eller kommersialisera ett projekt inom energieffektivisering 


Mål och aktiviteter

INNOVATIONSTÄVLINGAR: Studenter och potentiella entreprenörer får hjälp att utveckla och pitcha sina idéer inför en jury med representanter från Blekinges näringsliv.

 • MÅL: Minst 15 affärsidéer tävlar i Innovationstävling under projektperioden. Minst 6 av dessa utvecklar och marknadstestar sin idé inom BBI Startup program.
 • AKTIVITETER: 1–2 ggr/år utlyser BBI tävlingar med fokus på effektivisering och omställning inom energiområdet.


INNOVATIONSMETODIK OCH ANSÖKANSSTÖD TILL NÄRINGSLIVET: Program i innovationsmetodik – Lean startup

 • MÅL: Minst 18 deltagande företag och minst 9 finansieringsansökningar inlämnade till Energimyndigheten.
 • AKTIVITETER: Näringslivet bjuds in att delta i program (3–6 mån) innehållande verktyg och metoder för att snabbt arbeta fram nya affärsprocesser. 1–2 starter per år under projekttiden. 6–10 deltagande företag/ program. Stöd i arbetet med ansökningar till Energimyndighetens utlysningar


AFFÄRSRÅDGIVNING OCH ANSÖKANSSTÖD TILL NÄRINGSLIVET: Nya startups med energibolag som kravställare.

 • MÅL: Minst 12 bolagsstarter baserade på bolags problemställande samt minst 9 finansieringsansökningar inlämnade till Energimyndigheten.
 • AKTIVITETER: Inventering av idéer och intresse. Löpande utvecklingsstarter under hela projektperioden. Stöd i arbetet med ansökningar till Energimyndighetens utlysningar därefter möjlighet till affärsrådgivning under utvecklingsprocessen.

SAMVERKAN NÄRINGSLIV-LÄROSÄTE: Utveckla innovationer inom IoT och IT-säkerhet

 • MÅL: Etablera minst 5 samarbeten mellan bolag från våra Science Parks och lärosäte.
 • AKTIVITETER: Seminarier, workshops, nätverksträffar under planering.

 

SAMVERKAN NÄRINGSLIV-SPELBOLAG: Utveckla innovationer inom IoT och IT-säkerhet

 • MÅL: Arrangera minst 6 tvärdisciplinära event under projektperioden.
 • AKTIVITETER: Korsbefrukta bolag inom energisektorn med spelbolagen.


FORSKNING: Etablera ett starkt innovationsklimat inom Energi och IT-säkerhet

 • MÅL: 2 större forskningsansökningar under projektperioden.
 • AKTIVITETER: Under planering i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola.