Business Incubation 2020 är ett projekt med målet att utveckla företagsinkubation i Södra Sverige genom samverkan inom innovationssystemet och det etablerade näringslivet. Sex olika innovationsaktörer i Blekinge och Skåne samverkar i olika aktiviteter för att bygga ett ännu vassare innovationssystem och attrahera fler entreprenörer.

Vi välkomnar dig som är eller vill bli entreprenör, eller representerar industrin, att ta del av de möjligheter som projektet ger. Hör av dig så bokar vi ett möte! info@b-b-i.se


Projektpartners:
Blekinge Business Incubator, Ideon innovation, Innovation Skåne, Lund Life Science Incubator, Krinova Science Park, MINC, Region Skåne och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Alla projektpartners delar på ansvar och aktiviteter för att uppfylla projektmålen.

Delprojekt: Extern kommunikation och resultatspridning, Öppen Innovation, Utveckla ”best practice” samt Resurssamordning.

Projektmål: 300 nya heltidstjänster och stöd till 275 entreprenörer, fler som väljer att satsa på entreprenörskap, fler utrikesfödda och kvinnor blir entreprenörer, fler entreprenörer får stöd av inkubationssystemet, öka tempot i utvecklingen av startups genom samarbete med etablerat näringsliv, fler internationella affärer och effektivare inkubation.

Projektperiod: Projektet pågår till 2018.

 

innoskane_logotyper_a_sv-3-1024x640