Bli en BBI:are

Har du en idé till ett nytt företag eller hur du kan utveckla delar av din nuvarande verksamhet? Undrar du om BBI kan hjälpa dig? Det kan vi. Hör av dig så bokar vi ett möte och kommer vi fram till hur. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar.

1. Workshops – evaluation

BBI genomför olika workshops där du får möjlighet att utvärdera och utveckla din affärsidé med hjälp av moderna startup-tekniker. En workshop kan pågå i allt från 2 till 24 timmar och utformas på olika sätt beroende på vad vi vill uppnå eller hur vårt uppdrag ser ut. En del är öppna för allmänheten och syftar till att väcka intresse kring företagande. Andra avser en specifikt inbjuden grupp deltagare och utförs internt med företagen på inkubatorn eller på uppdrag av extern organisation. Vi arbetar också i workshops för att utvärdera startups som ansöker om en plats i inkubatorn.

Några gånger om året arrangerar vi 24h Startup Challenge där affärsidéerna tävlar om visst startkapital samt en plats i vårt inkubations-
program – Startup Academy. Är du nyfiken på våra workshops? Håll utkik i vår kalender eller kontakta oss för att diskutera en workshop speciellt utformad för din organisation.

2. BBI Startup och Execution

Har du bestämt dig för att starta företag kan du ansöka om en plats i BBI´s inkubationsprogram. Ser vi en potential i dig och din affärsidé blir du antagen till första delen av programmet – Startup Academy – och erbjuds en kontorsplats i lämpligt BBI-kontor. Du bildar ditt bolag och alla formella företagsbitar genomförs. Du deltar i ett antal kursdagar där du bland annat lär dig marknads- och säljarbete, ekonomi för nystartsföretag, pitchning, nätverkande och personligt ledarskap. Du arbetar med att ta fram tidiga prototyper samt utföra produkt- och marknadstest för att lära dig mer om din marknad och förfina ditt erbjudande. Du får löpande affärsrådgivning av vår personal. Denna första delen av BBI Startup pågår i 5 månader och avslutas med Startup Academy Demo Day där du presenterar ditt företags fortsatta förutsättningar att lyckas.

Kan du i detta skedet påvisa att din affärsidé och ditt erbjudande har säljpotential går du vidare till nästa steg i inkubationsprogramet – Startup Execution. Det är nu du arbetar för att få igång ditt säljarbete på allvar. Du sitter kvar i inkubatorn och får fortsatt affärscoachning samt stöd i arbetet med eventuell kapitalanskaffning. Har du ännu inte startat AB är det dags att göra det nu. Om du inte har lyckats verifiera din affärsmodell och marknad under Startup Academy förordar vi att du gör en tidig "exit". Det innebär att du lämnar inkubatorn för att fortsätta ditt verifieringsarbete på egen hand med hjälp av dina nyvunna kunskaper, eller rentav lämnar din affärsidé bakom dig för att ge utrymme åt en ny idé. Många framgångsrika entreprenörer har "skrotat" flera idéer innan de når framgång. Ibland handlar det om rätt "timing". Du lämnar inkubatorn för att ge fler entreprenörer chansen att testa och verifiera sin affärsidé. Du kan när som helst återkomma till BBI för en ny prövning av din idé.

3. BBI Scaleup – Fast Track

Efter 12 månader i Startup och Execution utvärderas återigen potentialen I din affärsidé. Har du en bekräftad marknad? Finns möjligheter till skalbarhet? Finns det potential för tillväxt går du vidare till BBI´s Accelerationsprogram – Scaleup Fast Track. Du kan också ansöka direkt till accelerationsprogrammet utan att ha deltagit i inkubationsprogrammet. Du har kanske drivit ditt företag ett tag eller vill knoppa av en del av din verksamhet till en nytt bolag. För att ansöka krävs att ert företag har ett fungerande team och en sjusiffrig omsättning. Under de kommande 12 månaderna arbetar vi med professionella metoder för att kicka igång din tillväxtkurva. Vi utvärderar styrkor och förbättringspotential I ditt företag och beslutar vad du bör arbeta med för att förbereda produkt/tjänst och organisation för volymhantering. Planerar ni för internationell etablering är det dags att närmare undersöka lämpliga exportmarknader. Kanske finns behov av att söka ytterligare riskkapital. Ni erbjuds delta i ett antal kursdagar med fokus på tillväxtfrågor och vi hjälper er att få igång ett bra arbete i advisory board eller styrelse. Ni får tillgång till löpande affärsrådgivning och kontorsplats på lämpligt BBI-kontor.

Frågor och svar

Textbox Section

F: Vilka krav ställs det på mig som entreprenör/forskare/student för att få komma med i BBI?

S: Egentligen ställer vi inte kravet på dig – utan på den idé eller innovation du presenterar. Vi kommer dock längs resan gång att utvärdera dig som entreprenör / forskare / student och bedöma din förmåga att driva igenom och bygga tillväxtbolag.

F: Vilken hjälp/stöd kommer jag att erbjudas? Har jag möjlighet att välja ut några specifika tjänster som jag anser mig behöva?

S: BBI hjälper dig inom fyra nyckelområden: management, sälj / marknad, produkt / tjänst samt ekonomi / finansiering. BBI tar ett helhetsgrepp över ditt företag – det är inte möjligt att bryta loss och enbart använda vissa funktioner.

F: Hur länge får jag vara med i BBI?

S: Din tid i inkubatorn är kopplad till hur fort din produkt/tjänst kan nå marknaden. Generellt brukar vi säga att bolagen kan befinna sig i vår process mellan 5 månader och 2,5 år.

F: Finns det några ”motprestationer” på mig som medlemsföretag?

S: Motprestationen är att du förväntas utveckla bolaget utifrån den plan vi tillsammans har satt upp. Det finns även rapporter m.m. som du förväntas leverera.

F: BBI har ett nära samarbete med BTH som är en teknisk högskola. Finns det en inriktning mot tekniska innovationer också inom BBI – eller är alla företag välkomna, oavsett bransch / sektorstillhörighet?

S: Vi är intresserade av alla affärsidéer som är smarta och innovativa – oavsett om de bygger på teknisk kompetens eller inte. Det är nämligen affären i sig som ytterst avgör om ett företag blir framgångsrikt och når tillväxt. I inkubatorn ser vi tillsammans till att din affärsidé frodas och får bästa möjliga förutsättningar för marknadsframgång.

F: Kan jag bedriva mitt företag hemifrån men ändå vara medlem i inkubatorn eller är ”fysisk närvaro” en förutsättning för att få delta?

S: Vi ser gärna att företagen sitter hos oss då den kreativa miljön är en bidragande faktor till företags utveckling. I vissa specifika fall kan det dock vara svårt med fysiska kontor i våra miljöer då verksamheten kanske passar bättre i andra lokaler.

Krigskassa – ”Blekingemodellen”

Vi är mycket stolta och glada over att ha tillgång till ett eget investmentbolag – Krigskassa Blekinge. Bolaget, som startades av de framgångsrika Blekinge-entreprenörerna Mikael Blomqvist, Hans Hedman och Jan Rydh, ägs till 50% av lokala entreprenörer och privatpersoner och till 50% av Sjätte AP-fonden. Bolagets kapital uppgår till 6 mkr som investeras i företag med stöd i någon typ av ägarinstrument, t ex direkt ägande eller konvertibla förlagslån. För BBI innebär tillgången till Krigskassa att vi kan skapa de snabba ekonomiska förutsättningar som många av BBI-företagen behöver för att lyckas. Det här sättet att arbeta på har uppmärksammats nationellt och har fått namnet ”Blekingemodellen”.

Här kan du läsa mer om Krigskassa Blekinge >>