Alumniföretag

Många företag har fötts och utvecklats inom BBI´s verksamhet sedan starten 2005. De flesta bedriver verksamhet än idag och några av dem har haft stor framgång. Gemensamt för dem alla är att de valde att förverkliga sin idé och följa sin dröm hos oss på BBI.